ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

​Η Μ.Ε.Θ του Ιατρικού Ψυχικού διαθέτει 10 πλήρως εξοπλισμένες κλίνες που λειτουργούν σε ενιαίο, άνετο, λειτουργικό χώρο και προσφέρουν υψηλού επιπέδου φροντίδα υγείας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς.

Πρόκειται για πολυδύναμη Μ.Ε.Θ., εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα (παρακλίνια monitors και κεντρικό σταθμό συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής των ζωτικών λειτουργιών, οξυμετρίας, θερμοκρασίας και πιέσεων των ασθενών, αναπνευστήρες, δοσομετρικές αντλίες ενδοφλέβιας έκχυσης, αντλίες χορήγησης εντερικής σίτισης, αναλυτές αερίων αίματος και συστήματα μέτρησης – καταγραφής καρδιακής παροχής) και στελεχωμένη με άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης στο χώρο υπάρχει μηχάνημα κλασικής αιμοκάθαρσης, καθώς και φίλτρο συνεχούς φλεβοφλεβικής αιμοδιαδιήθησης, για την άμεση αντιμετώπιση των νοσηλευόμενων ασθενών που παρουσιάζουν οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Στη Μ.Ε.Θ νοσηλεύονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς με ποικίλα προβλήματα (καρδιολογικά, παθολογικά, αναπνευστικά, μετεγχειρητικά, πολυτραυματίες), που χρειάζονται εντατική φροντίδα ή παρακολούθηση – υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών.

Ο άρτιος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, καθώς και η εξειδίκευση και η διαρκής εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εγγυώνται την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, που είναι άλλωστε και πρωταρχικός σκοπός της λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό, συστάθηκε και λειτουργεί στη Μ.Ε.Θ., σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ελέγχεται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα κατά BS EN ISO 9001:2008.