ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για το Ιατρικό Ψυχικού τον κινητήριο μοχλό στην ομαδική προσπάθεια που καταβάλλεται για συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη, με απώτερο στόχο την παροχή υψηλών προδιαγραφών υγείας με ανθρώπινο πρόσωπο.

Μας ενδιαφέρουν οι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες, με βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, με εξειδίκευση και εμπειρία, που αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τους ασθενείς τους.

Μας ενδιαφέρουν οι έμπειροι συνεργάτες, με ήθος, που δείχνουν προσήλωση στις ιδιαίτερες ανάγκες των νοσηλευομένων.

Μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι με προσωπική καλλιέργεια, αξίες, στόχους, επαγγελματισμό, πνεύμα συνεργασίας, διάθεση για δουλειά.

Μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που θα συμβάλουν στο να παραμείνουμε ξεχωριστοί, που θα μοιραστούν το όραμά μας για πρωτοπορία στο χώρο και θα σταθούν συνοδοιπόροι στο δρόμο για την επίτευξή του.

Η βάση της κουλτούρας μας έγκειται στις σχέσεις εμπιστοσύνης, ελευθερίας και δικαιοσύνης και ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι να παρέχει στους εργαζόμενους το περιβάλλον και το κλίμα εκείνο, που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν, μέσω της συχνής επαφής και συστηματικής παρουσίας των στελεχών του ΗR. Δεσμευόμαστε να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια, να προσφέρουμε ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη και να χαράξουμε την επαγγελματική πορεία του κάθε εργαζόμενου.

Αν είστε έτοιμοι να βάλετε υψηλούς στόχους και να τους επιτύχετε, αν μπορείτε να ανταποκριθείτε με επιτυχία σε απαιτητική δουλειά, αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην μεγάλη οικογένεια του Ιατρικού Ψυχικού, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα:

Ηλεκτρονικά (με την ένδειξη για Δ/νση Προσωπικού):  p.karakasis@iatriko.gr

Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Άντερσεν 1, Ψυχικό, Τ.Κ. 115 25

Fax.: 210-6923354