ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για το Ιατρικό Ψυχικού τον κινητήριο μοχλό στην ομαδική προσπάθεια που καταβάλλεται για συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη, με απώτερο στόχο την παροχή υψηλών προδιαγραφών υγείας με ανθρώπινο πρόσωπο.

Μας ενδιαφέρουν οι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες, με βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, με εξειδίκευση και εμπειρία, που αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τους ασθενείς τους.

Μας ενδιαφέρουν οι έμπειροι συνεργάτες, με ήθος, που δείχνουν προσήλωση στις ιδιαίτερες ανάγκες των νοσηλευομένων.

Μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι με προσωπική καλλιέργεια, αξίες, στόχους, επαγγελματισμό, πνεύμα συνεργασίας, διάθεση για δουλειά.

Μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που θα συμβάλουν στο να παραμείνουμε ξεχωριστοί, που θα μοιραστούν το όραμά μας για πρωτοπορία στο χώρο και θα σταθούν συνοδοιπόροι στο δρόμο για την επίτευξή του.

Η βάση της κουλτούρας μας έγκειται στις σχέσεις εμπιστοσύνης, ελευθερίας και δικαιοσύνης και ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι να παρέχει στους εργαζόμενους το περιβάλλον και το κλίμα εκείνο, που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν, μέσω της συχνής επαφής και συστηματικής παρουσίας των στελεχών του ΗR. Δεσμευόμαστε να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια, να προσφέρουμε ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη και να χαράξουμε την επαγγελματική πορεία του κάθε εργαζόμενου.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας cvpsychiko@iatriko.gr μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας. Με την αποστολή του βιογραφικού σας παρακαλούμε δηλώστε τον χρόνο που επιθυμείτε να διατηρηθεί από την εταιρία μας, για πιθανή μελλοντική πρόσληψή σας, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 έτος. 

Σε περίπτωση μη δήλωσης εκ μέρους σας του επιθυμητού χρόνου διατήρησης του βιογραφικού σας, σας ενημερώνουμε ότι το βιογραφικό σας σημείωμα θα διαγραφεί μετά την πάροδο του 1 έτους από την αποστολή του. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε εγγράφως την ανωτέρω δήλωσή σας, ή να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση του βιογραφικού σας. Το βιογραφικό σας σημείωμα δεν θα διαβιβασθεί σε τρίτους.